BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Mahkemelerinde önbüro devrimemurlar net haberi

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte dilekçe okuma, dava açılmasına yönelik yargılama gibi işlemleri hakimler değil adliye binalarında kurulacak ‘önbürolar’ yapacak.

Yargıyı hızlandıracak adımlara bir yenisi eklendi. Adli yargı ilk derece mahkemelerinin kırtasiye işlerini önemli ölçüde azaltacak olan “Hukuk Muhakemeleri Kanun Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hakimlerin iş yükünü önemli oranda artıran havale, davanın açılmasına ilişkin dilekçelere bakma gibi işlemleri kalktı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinin hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin esasları yeniden belirlendi. “Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği devreye sokuldu. Yeni yönetmelik 3 Nisan’da yürürlüğe girdi. Ancak henüz UYAP uygulamalarında bulunmaması nedeniyle bu konuda gerekli yazılım çalışması tamamlanmadığından elektronik işlemlere ilişkin hükümlerin yürürlüğü çalışma sonrasına bırakıldı.

Kırtasiye işleri azaltılacak

Yönetmelikle birlikte Adliyelere ilk defa “ön büro” kurulması öngörüldü. Ön bürolarda, davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemler yapılacak. Ön bürolar adliyelerin giriş kısmında bulunacak ve hukuk mahkemelerine hizmet verecek. Yönetmeliğin getirdiği önemli düzenlemelerden birini de hakimlerin sırtındaki kırtasiye işlerinin azaltması oluşturdu. LÜTFİ KAPLAN ANKARA

KİMSE KAPI KAPI DOLAŞIP HAKİM ARAMAYACAK

Yeni Hukuk Mahekemeleri Kanun yönetmeliğiyle birlikte vatandaşlar da artık adeta dava açmak veya dilekçe vermek için kapı kapı dolaşarak hakim aramayacak. Dava dilekçeleri ve belgeleri hakime değil doğrudan “ön büro veya yazı işlerinde görevli personele” teslim edilecek. Temyiz dilekçeleri de aynı şekilde ön bürolara verilecek. Bu da hakimin iş yükünü önemli ölçüde azaltacak.

Sabah

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı