BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Ek mal beyanını vermekte gecikmeyin, ek mal beyanı verilme zamanı,verilecek haller.


Ek mal beyanını vermekte gecikmeyin

Memurların bilmesi gereken bazı konular vardır ki iş işten geçtikten sonra bunları öğrenmenin maliyeti oldukça fazla olabilmektedir. Mal beyanı bunlardan biridir. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, şahsi mal varlığında meydana gelen artığın 1 ay içinde beyan edilmesi gerekmektedir. 14 Mart 2012 memurlar.net


 

Ek mal beyanı, verilme zamanı, verilecek haller

Birçok memurun disiplin cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de ek mal beyanıdır. Çünkü, ne zaman ve hangi durumlarda verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı için de disiplin cezasına maruz kalınabilmektedir.

Ek mal beyanı verilmesi Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin Ek Mal Bildirimi başlıklı 10 uncu maddesine göre beyanname vermek zorunda olan kamu görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Elde ettikleri net aylığın beş katı tutarı "mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması", mal varlığında önemli değişiklik sayılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus memurlar için elde ettiği net maaşın 5 katıdır. Bazen bu husus karıştırılabilmektedir.

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; VHKİ kadrosunda görev yapan bir personel net olarak 1.600 TL maaş alıyorsa 1.600 x 5 = 8.000 TL den fazla mal elde edinmesi halinde ek mal beyannamesi verecektir. Buradan şu ifadeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Memurun net olarak aldığı aylık ek beyanname verip vermeyeceğini belirleyecektir. Kimi memur 10.000 TL tutarında mal elde ettiği için ek beyanname vermek zorunda olacak kimi memur ise 50.000 TL mal elde ettiği için ek beyanname verecektir. Bütün kamu görevlilerinin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Zamanında ek mal beyannamesi verilmemesinin Cezası

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" fiilinin karşılığı disiplin cezası "Kademe ilerlemesinin durdurulması" dır.

 

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı