BOZOK ÜNİVERSİTESİ

657 sayılı DMK'da evlilik ve mazeret izni birleşemez diye bir hüküm var mıdır?


657'de, evlilik ve mazaret izni birleşmez diye bir hüküm var mıdır?

 

Soru:

X bir kamu kurumunda 657 sayılı devlet memurları kanuna göre Memur unvanında görev yapmaktayım.

Sorum: Evlilik izni nasıl kullanılır evlenmeden önce düğün hazırlıkları için kullanabilir miyim? Ayrıca evlilik iznimi yıllık iznimle birleştirmek istiyorum bu mümkün müdür?

Kurumumda şifahi olarak yaptığım araştırmalara göre evlilik izni nikâh işlemi bittikten sonra ilk 30 gün içinde kullanılır deniliyor.

Eğer bu durum böyle ise bu iznimi yıllık iznimle birleştirmek istiyorum ama oda mümkün değilmiş evlilik izni olan 7 gün bitince göreve başlamam gerekiyormuş akabinde yıllık izin almam lazımmış bu konuyu aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla

Memurlar.net haberi


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinde “A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Mazeret izni adı üzerinde bir sebebe bağlı izin olup, sebep olmaksızın izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca Mazeret izni mahiyetleri itibariyle iki gurupta incelenmesi mümkündür.

1- İdarenin takdirine bağlı olmayan izinler

2- İdarenin takdirine bağlı olan izinler

İDARENİN TAKDİRİNE BAĞLI OLMAYAN İZİNLER

1-Doğum yapan Devlet memuruna

Doğum öncesi 8 hafta(Çoğul gebelik halinde 2 hafta ilave edilir.)

Doğum sonrası 8 hafta

Memur olan anne doğumda veya analık ini süresinde ölümü halinde memur babaya da bu izin verilir.

2- Eşi doğum yapan devlet memuruna isteği halinde 10 gün babalık izni verilir.

3- Memurun isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ile annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun, veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

4-Memurun veya çocuğunun evlenmesi 7 gün izin verilir.

5-Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

6-Analık inini takip eden 6 ay için 3 saat bundan sonraki 6 ay için 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Devlet memurları her mazeret için ayrı ayrı izin kullanır.

Memuriyetleri boyunca mazeretin her tekerrüründe (tekrar) izin kullandırılması zaruridir.

Evlenip boşanan tekrar evlenen devlet memuru her evliliği için izin kullanır.

İDARENİN TAKDİRİNE BAĞLI OLAN İZİNLER

1-Doğum, evlilik ve ölüm dışında sayılmayan mazeretler için yılda 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

10 günlük izin kısım kısım veya bir defada kullandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bu izin yıllık izinden düşülmez.

2-Azami mazeret iznini kullananlara yeni mazeretleri halinde zaruret halinde ikinci defa 10 günlük bir mazeret izni verilebilir.

Ancak ikinci defa verilen bu mazeret izni yıllık izinden düşülür.

Öğretmenler ikinci defa kullanılan mazeret iznini kullanamazlar.

Yıllık izin memura tanınmış hak olup, yıllık izinin ne zaman kullanılacağını belirleme hakkı idareye tanınmıştır.

Konuya ilişkin yazılar için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1- Evlenmeye bağlı mazeret izni evlilik vuku bulmadan verilmesi yasal olmaz.

2- Evlilik hazırlıkları için yıllık izin veya 104 üncü maddede bizatihi sayılmayan idarenin takdirinde olan mazeret izninin kullanılması mümkün bulunmaktadır.

3-Yıllık izin yasal hak olmakla birlikte zamanın belirleme yetkisi idarenin takdirinde bulunmaktadır. İdareye önceden yıllık izin dilekçesi verilerek idarede onaylar ise yıllık izin ile evliliğe bağlı mazeret izninin birbiri peşi sıra kullanılması mümkündür.

4-Bir izin bitip göreve başlamadan başka izin verilmez diye bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu yıllık izin ve mazeret izni de memura tanınmış Kanuni hak olup yasal çerçevede kullanılır. Bir biri peşi sıra kullanmayı kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı