BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sıkça Sorulan Sorular


 

Disiplin Soruşturması yürütmek üzere görevlendirildim. Ne Yapmalıyım?

Soruşturmaya soruşturma emrini tebellüğ ettikten sonra on gün içinde başlamanız gerekir. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği maddeleri gereğince, Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi ve İnsan hakları hukukunun genel ilkelerini de dikkate alarak soruşturmayı yürütmeniz gerekmektedir.

 

Ceza  Soruşturması yürütmek üzere görevlendirildim. Ne Yapmalıyım?

2547 sayılı Kanun’nun 53 c maddesi uyarınca Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi ve İnsan hakları hukukunun genel ilkelerini de dikkate alarak soruşturmayı yürütmeniz gerekmektedir.

 

Yürüttüğüm Disiplin Soruşturmasında 2 ay içinde soruşturmayı tamamlayamayacağım. Ne yapmalıyım?

Soruşturma emrini tebellüğ ettikten sonraki 2 aylık süre dolmadan, soruşturma emrini gönderen makamdan sebebini, hangi tarihten itibaren geçerli olacağını, kaç günlük olacağını bildiren bir yazıyla ek süre talep edebilirsiniz.

 

Bir uyuşmazlıktan kaynaklanan davada tarafıma vekalet ücreti ve yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Ne yapmalıyım?

Kesinleşen karar üzerine idaremize bir dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

 

Bir uyuşmazlıktan kaynaklanan davada İdarenize vekalet ücreti ve yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Ne yapmalıyım?

Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın T.C. halk bankası TR5900 0120 0978 5000 0600 0002 hesabına davanın esas ve karar no’su ve yapılan ödemenin neye ilişkin olduğunu belirterek yatırabilirsiniz

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı